Skip to main content

[Review] Pligg : CMS Berunsur Ping

Pligg merupakan satu lagi sumber terbuka berbentuk Content Management System ( CMS ) yang boleh di muat turun dan digunakan secara percuma. Biasanya kita mendengar wordpress, joomla atau xoops. Namun Pligg lebih bersifat Ping CMS. Selama beberapa hari, EB telah meng-install Pligg ke dalam salah satu directory di eastbullet[dot]com. Dari pengetahuan basic EB dalam pengendalian […]

Read More